شرایط گارانتی باطری

تمام باطری های موجود در سایت شامل 3 ماه گارانتی تعویض میباشد

 

درموارد زیر گارانتی باطل میشود

تغییر شکل ظاهری شامل باد کردن یا خراب شدن پوسته باطری -

پاک شدن مهرهای گارانتی -

پاره شدن فلت در باطری های داخلی -