دانستنی ها

معرفی قطعات موبایل (مقاومت۱ )

انجام موفقیت آمیز تعمیرات موبایل مستلزم شناخت و دانش تئوری و عملی تعمیر می باشد. بدون شناخت قطعات موبایل قطعاً نمی توانید به سمت درست کردن یک گوشی خراب قدم بردارید. برای اینکه بتوانیم به راحتی قطعات داخلی و بردهای موبایل را تعمیر کنیم و یا ایراداتی که در نحوه کارکرد گوشی های مختلف بوجود می آید را برطرف کنیم به داشتن دانش اولیه فنی از گوشی های موبایل نیاز داریم.این قطعه در مدارات الکتریکی باعث می شود تا الکترون کمتری از مسیر عبور کند و در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد. از مقاومت ها در مدارات موبایل برای کاهش جریان الکتریکی ، کاهش ولتاژ ورودی و خروجی در مسیر ، عملیات تقسیم ولتاژ و همچنین به عنوان محافظت از مسیر بسته به نوع کاربرد در مدار موبایل استفاده میشود. واحد اندازه گیری مقاومت اهم می باشد که با حرف Ω و در نقشه با حرف R نمایش داده میشود.اغلب به رنگ مشکی، سبز و آبی هستند، این تفاوت رنگ به خاطر تلورانس درصد خطا است.مقاومت های مشکی با تلورانس ۵% ، مقاومت های سبز یا آبی با تلورانس ۱% هستند.

روش خواندن مقاومت های SMD :

مقاومت ثابت(مقاومت SMD) با سه رقم در این نوع مقاومت ها دو رقم اول را مینویسیم و به تعداد رقم سوم جلوی آن صفر می گذاریم. در واقع دو رقم اول رقم اصلی و رقم بعدی تعداد ضریب ۱۰ می باشند.
برای مثال :

۱۰۳ = ۱۰×۱۰۳ = ۱۰Ω×۱۰۰۰ =۱۰ kΩ
۲۷۰ = ۲۷×۱۰۰ = ۲۷Ω×۱۰ = ۲۷ Ω
۳۹۱ = ۳۹×۱۰۱ = ۳۹Ω×۱۰ = ۳۹۰ Ω

مقاومت ثابت(مقاومت SMD) با چهار رقم در این نوع مقاومت ها نیز سه رقم اول را می نویسیم و به تعداد رقم چهارم جلوی آن صفر قرار می دهیم.
برای مثال :

۱۰۰۱ = ۱۰۰ ×۱۰۱ = ۱۰۰Ω × ۱۰ = ۱kΩ
۲۵۵۲ = ۲۵۵ ×۱۰۲ = ۲۵۵Ω × ۱۰۰ = ۲۵.۵ kΩ
۴۷۰۳ = ۴۷۰ ×۱۰۳ = ۴۷۰Ω × ۱۰۰۰ = ۴۷۰ kΩ

مقاومت ثابت (مقاومت SMD) با یک حرف و دو رقم در این روش، حرف اول ضریب و حرف دوم مشخص کننده مقدار تلورانس مقاومت است. چنانچه مقدارعددی دارای ممیز باشد،حروف ضریب در جای ممیز قرار می گیرد، یعنی حروف محل قرارگیری ممیز می باشند. برای تفهیم بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

R22==0.22 Ω / ۲۲k==22kΩ / ۴M4==4.4 MΩ

دو حرف و دو رقم :

۵R6K==5.6Ω ±۱۰% / R22J == 0.22Ω ± ۵%
۲۲KM == 22KΩ ± ۲۰% / ۴M4M == 4.4MΩ ± ۲۰%
روش تست مقاومت های ثابت

اگر مقدار را بدانیم که با یک تلورانس ۱۰% می توان از صحت آن اطمینان حاصل کرد، اگر مقدار عددی آن را نداریم پراپ را دو سر مقاومت میگذاریم ، بعد از آن جهت پراپ ها را بر عکس میکنم عددی که در دو حالت باید یکسان باشد، مثلا یک مقاومت ۱۰۰Ω با تلورانس ۱۰% باید عدد نمایشی بین ۹۰ الی ۱۱۰ باشد.
در صورتی که اعداد مشابه نمایش داده نشد ویا عدد ۱ را مولتی متر نشان داد، برای اطمینان بیشتر باید مقدار ظرفیت مقاومت مولتی متر را افزایش بدهیم ولی اگرهمچنان جواب نگرفتیم مقاومت خراب است.

مقاومت فیوزی

در ساختمان داخلی این نوع مقاومت ها یک رشته سیم نازک وجود دارد که اگر جریان عبوری از آن بیش از حد مقدار مقاومت آن باشد، مانند یک فیوز عمل کرده و رشته سیم پاره می شود. این مقاومت ها به صورت ســــری در مـــدار نصب می شود. معمـولا بـه رنگ مشکی هستند و مقدار مقاومتشان روی آن نوشته شده است. برای مثال مقاومت فیوزی F2000 که به صورت سری در انواع مقاومت های فیوزی که در مدارات موبایل استفاده میشود R22 ,R27,K , R100 در برخی از بردهای موبایل نیز با عدد ۰ و یا ۰۰۰ نیز نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *