آدرس پستی فروشگاه: اصفهان- فلکه احمد آباد - ابتدای بزرگمهر - کوچه شادکام 88(اولین کوچه)-ساختمان حام- واحد 3 -موبایل تیم - کدپستی: 8154997849

تلفن تماس : 03132289598- 03132289599 -03132283100

EMAIL:mobileteam.ir@yahoo.com